ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ PITA RACE 2015

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 μμ31 12:54

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5ΧΛΜ : ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ,ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΑ 2,5ΧΛΜ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΡΟΦΗ,ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.

ΧΑΡΤΗΣ:ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α

1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑ 2,5 ΧΛΜ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10ΧΛΜ :  ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ,ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΡΙΒΟΥΜΕ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ,ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ, ΣΤΑ 5,0ΧΛΜ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΡΟΦΗ,ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.

ΧΑΡΤΗΣ:ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ (ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟ) ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α

 2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑ 5,0 ΧΛΜ ΚΑΙ ΣΤΑ 7,5ΧΛΜ

 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 21ΧΛΜ : ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ,ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΣΤΡΙΒΟΥΜΕ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ,  ΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ,ΕΠΙΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟ PARKING ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΑ 10ΧΛΜ, ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ Κ ΑΙ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.

ΧΑΡΤΗΣ:ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ (1 ΚΥΚΛΟΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Δ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Δ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ (2 ΚΥΚΛΟΣ) ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α

 5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑ 5,0 ΧΛΜ, ΣΤΑ 10ΧΛΜ,ΣΤΑ 12,5ΧΛΜ,ΣΤΑ 15ΧΛΜ ΚΑΙ ΣΤΑ 17,5ΧΛΜ.

    √  ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 10:00 ΠΜ

 √ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ,ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ   ΑΘΛΗΤΕΣ!